Nadawca
Wiadomość
Data i czas
Nadawca
Wiadomość
Data i czas
Odbiorca
Wiadomość
Data i czas